TJENESTER

Søk inspeksjoner, heving/berging(løfteballonger for ca.100 tonn løft på lager), boring/sprengning, legging av kabel/rør, mudring, rengjøring av høydebasseng, forskaling/rehabilitering/nybygg av kaianlegg med mer. Rep/service på kraftanlegg. Diverse spesialoppdrag blant annet i gass/brannfarlig miljø. Vanntetting i fjell/betong, fra garasjeanlegg til dammer.
Til søk og inspeksjoner brukes det mest moderne innen video, fotoutstyr, metalldetektor. samt miniubåt(R.O.V)
Arbeidet blir utført iht. Arbeidstilsynets forskrift 511.


SJØ/VANN RELATERT UTSTYR:

Arbeidbåt 1. Hurtigående "Millada" LG 5449, med Base Drøbak.
35 fot. Glassfiber Kat B. ca 7 tonn m/Catepillar 450HK, Twin-disc sluregir. Marsjfart ca 22knop. Hydrauliske baug/akter trustere. 1,5 tm hydraulisk kran m/vinsj, og fjernstyring. Hydraulisk vinsj. Gyro-stabilisert varmesøkende kamera, Kart plotter, radar 10 KVa, ekkolod, VHF.
Har hovedbase Drøbak, året rundt.
Egenskaper: Meget lettmanøvrerbar. Mobil (lett flyttbar på kranbil). Søk etter personer, olje etc. Lett sleping eks. oljelenser/brannbåt (pumpekapasitet 2100min/l 12 bar. Basefartøy ved ROV/Dykkeopperasjoner. Lette løfteopperasjoner/transport/mannskapsbytte mm.
Kan bemannes med 1-3 personer. Maks kapasitet 8 personer.

Graving, transport/terrengtransport, diverse VA arbeid, reperasjon/service på anleggsmaskiner være seg hydraulikk/mekanisk, speilsveising/elsveising/trykkprøving/sertifisering av PE rør.
Vi har maskiner og utstyr til de fleste relevante arbeidsoppdrag og står sjelden fast, men ser på de fleste oppdrag som en utfordring.


HASTEOPPDRAG VANN. DRUKNING/BERGING STORE VERDIER ETC.:

Vi har avtale med helikopterselskap(HelikopterDrift AS) og har kort forspenningstid med lett utstyr. Her har vi visse varslingsrutiner/prosedyrer og dette må avtales på forhånd. I tillegg til dette har vi alltid lett utstyr på vår hovedbil, noe som gjør at vi raskt kan komme til steder i nærområdet.
Marine Tech og HelikopterDrift AS har i tillegg til det nyeste innen utstyr også innarbeidet gode rutiner, som ivaretar sikkerhet for personell og utstyr. Personell som benyttes har også en bred erfaring innen brann- og redningsetaten.


HASTEOPPDRAG LAND. SØK/PERSONTRANSPORT:

For søk og transport i vanskelig terreng sommer og vinter.
Kjøretøy som benyttes er; 8x8 Amfibie med belter og vinsj/tilhenger for båre/gods(2 sitteplasser), 6x6 Bigg Boss med vinsj/tilhenger for båre/gods(2 sitteplasser), 4x4 Ford Pickup med vinsj(6 sitteplasser), 4x4 Mercedes kranbil med 10TM kran/vinsj(2 sitteplasser) og Polaris Wide-trac snøscooter med stor kjelke for båre/gods(2 sitteplasser). Alle hjulgående kjøretøy er utstyrt med kjetting til alle hjul.