REFERANSER

Her er et utdrag av utførte oppdrag

Rensk/støp bruelement til gang- og sykkelsti; Brødrene Reme As

Demont/montering inntaksrister, Solbergfoss; Hafslund Energi

Heving av F 19, semitrailer fra 70 mvs, Eidfjord; Storebrand Forsikring

Heving av 70 T dumper fra 30 mvs, Farsund; Vesta Forsikring

Heving av havarert sjøfly fra 15 mvs; Nordic Avaiation Claims

Grunnundersøkelse nye Lillestrøm bro; Geo Futurum AS

Fast service og reperasjon på 5 kraftstasjoner; Akershus Kraft

Inspeksjoner på D/S Skibladner; Skipskontrollen

Berging 35 T dumper fra 65 mvs, Ålesund; Gjensidige Ålesund

Service/reparasjon på glykolanlegg for avising av fly; OSL Gardermoen

Sveising/trykkprøving/legging av PE rør ca. 4000m, Gardermoen; AF Spesialprosjekt AS

Mekanisk/hydraulisk arbeid, hydrauliske fjellborerigger; Tamrock Norge AS, Oslo

Mekanisk/hydraulisk arbeid, mobilkraner; Knutsen Maskin AS, Skedsmo

Diverse gassdykking og reparasjoner; Bøler avfallsforretning, Skedsmo

Fjerning/heving av jageren "Boyki" 5000 T, Vesterålen; SFT/AS Graveservice

Heving av passasjerbåten M/S "Krabben" 70 T; Sarpsborg kommune

Riving av kaianlegg, Shell raffineriet Stavanger; Norske Shell/AS Graveservice

Fjerning av gammel spunt, Akershus kai Oslo; AF Spesialprosjekt sjøavd.

Berging av Spunt Hammer 10 T; Norske Spunt og Pæleservice


  • I tillegg til dette diverse oppdrag fra Aurskog kommune, Rælingen kommune, Skedsmo kommune, Norges Vassdrag- og Energiverk, etc.

  • Hasteoppdrag for diverse redningskorps m.m. Marine Tech er et fleksibelt firma som står for kvalitet og service.